Paisaxismo
Atlántico

Estudo multidisciplinar de arquitectura da paisaxe

Quero ser unha árbore

O proxecto

Quero ser árbore foi unha Iniciativa levada a cabo en 2016 que pretendía concienciar aos habitantes da cidade da Coruña da necesidade de aumentar a superficie de arbolado urbano. Esta se iniciou debido a que unha parte emblemática da cidade estaba sufrindo unha enorme transformación coa creación dunha explicación para o esparcemento que coidaba a vexetación.

Nosos servizos

Paisaxismo

Proxectos de paisaxismo e deseño de espazos verdes en xeral. Ademais do coñecido internacionalmente como interiorscaping, fai referencia aos servizos de paisaxismo asociados ao deseño de espazos verdes, espazos de traballo e decoración de interiores.

Dirección de obra

Seguimento e control de todas as fases de execución das obras de urbanización e axardinamento recoñecidas no proxecto.

Consultoría

Asesoramento técnico e paisaxístico en proxectos medioambientais, de arquitectura e urbanismo.

Xestión de servizos de mantemento de obras

Elaboración de estudos, pregos e participación en concursos de servizos e obras de mantemento para concellos e outros organismos oficiais.

Últimos proxectos

Xardín I&P

Rediseño de estilo de xardín e composición dun novo espazo verde

03 – 2023

Quescrem

Creación dunha área verde para parcela particular en desuso

2021 – 2023

Xardín L&J

Renovación de xardín para chalé residencial.

Programa Digital Kit cofinanciado por fondos Next Generation (UE).
do mecanismo de recuperación e resiliencia de España.

Galego